Team skills

Spreker?

Training Institute Flanders

Wanneer?

Zaterdag 29 mei 2021 - 09u00 - 11u00

Wie?

Training Institute Flanders

Het JCI TIF (Training Institute Flanders) is het overkoepelend orgaan van alle trainingen, trainers en kandidaat-trainers binnen JCI Vlaanderen.

TIF richt zich op het creëren en faciliteren van ontwikkelingsmogelijkheden voor leden en de commissies waarin de leden samenwerken. Ons doel is actuele en prikkelende ontwikkelingskansen te bieden die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leden en zorgen voor een goede onderlinge samenwerking tussen leden en afdeling.

We lanceren 5 'trajecten', geconcentreerd binnen de pijlers van JCI, die voor afdelingen, naburige afdelingen of districten een inspiratiebron kunnen zijn voor het opzetten van een opleidingstraject. Uiteraard kan ook elk individueel lid voor zichzelf uitmaken binnen welke pijler hij/zij zich wil ontwikkelen.


Waarover?

We gaan samen en met elke deelnemer op zoek naar zijn ideale plaats en rol binnen de werking van een team. Eveneens leren we door uitwisseling van gegevens en belevingen de andere in te schatten op zijn sterke punten en zodoende zijn favoriete plaats binnen het team te herkennen.


Links:

Website: https://jci.vlaanderen/tif/aanbod/team-skills/